Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

PARKETTRIÓ KFT.
Budapest 1149
Magyarország, Mogyoródi u. 32.
Adószám: 24946638-2-42
EU adószám: HU2494663

 továbbiakban, Eladó

 Megrendeléssel kapcsolatos feltételek:

A Megrendelő a kiadott érvényes árajánlat vagy árlista, és az abban rögzített kondíciók, vagy egyedi árajánlat alapján, annak érvényesség idején belül rendeli meg a termékeket. Az árajánlat vagy árlista érvényességi ideje alatt felvett megrendelések függetlenül annak teljesítési idejétől  a megrendelés leadsának időpontjában érvényes árajánlat vagy árlista alapján kerülnek számlázásra. A megrendelés történhet telefonon, vagy e-mailben. Eladó a megrendelést a megelőzően visszaigazolt határidőig teljesíti.

Ha a vevő elállására az áru eladó által történő megrendelését követően olyan időpontban kerül sor, amikor az eladó a megrendeléstől elállni már nem tud, a vevő, a már befizetett vételárelőleget elveszti, és köteles az eladó ezt meghaladó kárát megtéríteni.

Teljesítési hatráridő:

Az Eladó visszaigazolásában megadott naptári hét utolsó munkanapja. Az Eladó által írásban ( e-mail) visszaigazolt megrendelés tekintendő elfogadottnak. Az Eladó által visszaigazolt rendelést a Megrendelőnek 1 munkanapon belül van lehetősége módosítani. Amennyiben ezen hatráridőn belül visszajelzés nem érkezik, akkor a megrendelés és annak visszaigazolása mindkét fél részéről elfogadottnak tekintendő. A Megrendelő- külön írásos, az erről szóló megegyezes hiányában – a teljesítési határidő esetleges csúszásáért nem tarthat igényt kötbérre.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Eladó az általa forgalmazott termékeit az ajánlatban szereplő  csomagokban értékesíti. A megrendelt mennyiség pontos kiszolgálása emiatt nem minden esetben lehetséges. Eladó a lehetőség szerint igyekszik a legminimálisabb eltéréssel kiszolgálni a megrendelt mennyiséget.

 A termék átadás-átvételének módja, ideje és helye:

A termék átadás-átvétele az Eladó telephelyén vagy a beérkezését követően, a Megrendelővel egy megbeszélt időpontban kiszállításra kerül. A kiszállítás feltétele az ajánlatban és számlán szereplő
teljes összeg kiegyenlítése, még a kiszállítást megelőzően. A megrendelés elkészültéről, szállíthatóságáról Eladó lehetőleg írásban (e-mail) értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az értesítéstől számított 5 napon belül kiegyenlíti a végösszeget és a beérkezést követően két héten belül elszállítja az elkészült megrendelést. Eladó a beérkezést követően két hétig díjmentesen raktározza, de rá követően 12 000 Ft raktározási díjat számít fel ( minden megkezdett hét ). A fizetési határidő lejárta után Eladó késedelmi kamat felszámolására jogosult, ami az áru értékére számolt éves 10%.

 A szállítás módja és költsége:

A szállítás a Vevő/Megrendelő saját fuvareszközével és saját költségére történik. Eladó csak ponyvás vagy zárt járműre szolgál ki árut. Vevö/Megrendelő kérésére Eladó közreműködik a házhozszállítás megszervezésében, de ebben az esetben is a szállítasi költség és kockázat viselője a Vevő/Megrendelő. A mindenkori árlistában szereplő árak a szállítás költségét nem tartalmazzák. Kereskedésünk a szállítási feladat elvégzéséhez alvállalkozót vesz igénybe. A kérés/megbízás teljesítése során a közlekedési, idöjárási ill. egyéb, elöre nem látható okokból beálló késedelemért a Parkettrió Kft. felelősséget nem vállal.

Szavatosság:

Az Eladó által értékesített termékek a vonatkozó szabványnak, illetve az adott gyártó belső minőségi leírásának megfelelő minőségi osztályúak.

A vevő jótállás igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve a kitöltött jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

 A vevő jótállási igényeit az alábbiak szerint érvényesítheti:

  • Az eladó mentesülhet a vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás árut megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki.
  • Az eladó mentesülhet a vevő megfelelő árcsökkentésére vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon az árut kijavította, vagy a hiányzó árut pótolta.

 A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

  • Az árut nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be az áru kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.
  • A vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő az áru felismerhető hibáit időben nem kifogásolja ).

Eladó a nem az általa adott tájékoztatás szerint felhasznált termékkel összefüggésben keletkezett kárért felelősséget nem vállal. A temék további feldolgozása a szállítói kellékszavatosság megszűnését eredményezi.

Egyéb szerződéses rendelkezések

 Amennyiben a vevő az áru átvétele előtt az értesítési elérhetőségét megváltoztatja, köteles a változásról az eladót tájékoztatni. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az eladó jognyilatkozatai a vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az eladó a vevő utoljára megadott elérhetőségére megküldte.

Vásárlástól számítva 30 napon belül, amennyiben a raktárkészletből (a Parkettrió Kft. üzletében található áru) megvásárolt termék esetén bontatlan, illetve sérülésmentes, tiszta csomag megmarad, azt a teljes vételáron le lehet vásárolni vagy a vételár összegét az eladó visszatéríti. Külön rendelésre legyártott árura ez nem vonatkozik. Rendelt áru esetében, akkor tudja a vevő levásárolni vagy a vételár összegét visszakapni, ha a jövőben ilyen rendelés történik. Addig az üzletbe visszahozni, bizományba az árut otthagyni lehet.

Reklamáció

Az esetleges minőségi kifogásokat közvetlenül a Parkettrió Kft. részére kell írásban bejelenteni, amennyiben az ügy megkívánja, úgy fényképpel alátámasztva azt. Eladó a mennyiségi reklamációkat a szállítástól számított 5 munkanapon belül fogadja, ezeket
bejelentéstől szímított 8 munkanapon belül kivizsgálja. Az Eladó felé mennyiségi reklamáciő az 5. munkanap letelte után nem érvényesíthető Minőségi reklamáció esetén, a teljes körű dokumentrációval (szállítás ideje, számla száma, termék
neve, termék specifikációja, termék mennyisége, minőségi reklamáció leírása, fényképek) ellátott írásos bejelentés készhezvételét követően 8 munkanapon belül nyilatkozik, hogy a kifogásolt árut meg kívánja-e tekinteni.

Tovább értékesítés esetén a Megrendelőnek igazolható módon fel kell hívni a végfelhasználó figyelmét arra, hogy beépítés előtt ellenőrizze a megvásárolt terméket. Amennyiben az ellenőrzés során bármilyen kifogás felmerül a termékkel kapcsolatban azt írásban, fényképekkel kiegészítve jelezze  a Végfelhasználó az értékesítési hely (Megrendelő) felé, aki továbbítja azt a kereskedő (Gyártó) felé.

Megrendelő hibájából tárolási,vagy egyéb hiba folytán bekövetkezett károsodásért felelősség az eladót nem terheli.

Beépített hibás darabok után Eladó semmilyen reklamációs költséget nem vállal.

A szerzödéses együtműködési kötelezettség tekintetében a felek rögzítik, hogy a mennyiségi és minőségi reklamáció esetében is együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, ahol rögzítik a reklamációval kapcsolatos álláspontjukat.

Bemutató terem, üzlet

Várjuk szeretettel!

1149 Budapest Mogyoródi út 32.

Hétfő: 10:00-17:00
Kedd: 10:00-17:00
Szerda: 10:00-17:00
Csütörtök: 10:00-17:00
Péntek: 10:00-15:00
Szombat: 10:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Hívás